Konkurs jest otwarty dla ściśle Lady Boys.


Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.


Rejestracji musi dokonać osoba biorąca udział w wybiorach.


Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich imienia, fotografii i ujawniania zamieszkania i będzie współpracować z innych rozsądnych wniosków przez Miss Lady Boy pocałunki.


Nagrody są jak stwierdzono, nie można przenosić na inne osoby i bez gotówki lub inne rozwiązania będą oferowane.


Na podstawie kryteriów określonych w promocji, wyniki głosowania jest ostateczna.


Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej, jak tylko wyniki są.


Podejmiemy wszelkie starania, aby skontaktować się ze zwycięzcą. Jeśli nie bedzie można skontaktować się ze zwycięzcą, lub nie bedzię on w stanie spełniać warunki konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody następnemu losowo zakwalifikowanemu uczestnikowi, lub w przypadku, że promocja została zakończona, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania nagrody kandydatowi wybranego przez tych samych sędziów.


Brak odpowiedzi i / lub podać adres dostawy, lub niespełnienia wymogów kwalifikowania może spowodować utratę nagrody.